Setè centenari d’Alaior

Conferència de Miquel A. Casasnovas sobre “La política territorial de Jaume II (1300-1311)”

L’any 2004 se celebrava el 7è centenari de la fundació del poble d’Alaior. Es complien set-cents anys d’ençà de la promulgació de l’acta per la qual el rei Jaume II manava designar tres persones per taxar i comprar l’alqueria d’Ihalor, origen de l’actual poble d’Alaior, amb l’objectiu d’establir-hi una població i afavorir així el repoblament del centre de l’illa.

Les institucions i les entitats locals van organitzar tota una sèrie d’actes per commemorar l’esdeveniment. El Centre d’Estudis Locals hi va voler contribuir amb la programació d’un seguit de conferències sobre la fundació del poble i altres aspectes i circumstàncies de la història d’Alaior, i amb l’edició de l’auca “Alaior, set-cents anys fent camí…”; així com amb l’enregistrament dels actes, propis i de les institucions i altres entitats, que es van organitzar al llarg de tot l’any per recordar i celebrar el centenari.

En l’elaboració de l’auca, hi van col·laborar tots o gairebé tots els artistes alaiorencs i residents a Alaior, que van fer els dibuixos, i els glosadors locals, que en van fer els rodolins.

Les conferències del 7è Centenari van ser les següents:

– “La política territorial de Jaume II (1300-1311)”. Miquel À. Casasnovas Camps.

– “Alaior abans de1304”. Bernat Moll Mercadal.

– “La importància de la defensa a la vida social alaiorenca (s. XVI-XVII)”. Miquel Àngel Limón Pons.

– “Notes per a l’anàlisi de les actituds col·lectives davant la mort a Alaior al segle XVII”. Guillem Sintes Espasa.

– “Es va fundar realment Alaior fa 700 anys?” Cristina Rita, Josep Marquès i Joana Gual.

– “Els gremis medievals: els peraires i teixidors d’Alaior”. Josep Sastre Portella.

– “Ihalor. L’evolució d’un poble”. Miquel À. Marquès Sintes.

– “Els filtres literaris de la història: la novel·la Catalina (1886) d’Antoni Cursach”. Josefina Salord Ripoll.

– “700 anys d’imatges d’Alaior (Fundació Rubió).” Joan Pau Salort i Josep Allès.

– “Vine a sa casa! (1599-1848)” Llucia Pons Olives.

– “Qüestions d’antroponímia. Els noms i llinatges més comuns al poble”. Jaume Mascaró.

Tot el programa va ser coordinat per Miquel À. Marquès, i Josep Allès es va fer càrrec dels enregistraments.