Patrimoni etnològic

El conjunt de Menorca conté un ric patrimoni etnològic però desconegut per la majoria dels ciutadans i, fins i tot, per l’administració pública a causa la seva dispersió en finques privades i la falta d’un inventari. Per aquest motiu, es va trobar convenient realitzar una catalogació de tots els béns etnològics situats al terme municipal d’Alaior per tal de tenir-ne constància. A més, es va analitzar el seu estat de conservació actual a fi de poder proposar mesures de conservació a l’administració pública i als seus propietaris.

El resultat d’aquest procés, realitzat per l’historiador Martí Carbonell i fet al llarg de l’any 2010, és l’elaboració d’unes fitxes identificatives de cada bé etnològic. La informació que hi apareix consta de la seva localització, descripció física, valoració (de l’estat de conservació, necessitat d’actuació, grau d’atracció i nivell de protecció), observacions, bibliografia, fotografia i mapa de situació. S’han pogut catalogar 324 béns etnològics de les 36 finques visitades. Bona part tenen a veure amb les feines relacionades amb l’explotació agrícola i ramadera, però també amb l’explotació dels recursos hídrics. 12 finques no van poder ser visitades pel rebuig dels propietaris o per la impossibilitat de poder contactar amb ells .

El projecte no es va poder concloure per les seves dimensions. Tot i així, posa les bases cap a un estudi molt més ambiciós i extens fet amb temps i amb els recursos necessaris. I, el que és més important, s’han pogut identificar unes tipologies de béns que ens demostren la importància que pot tenir l’estudi de l’etnologia avui en dia per donar testimoni dels treballs que realitzaren les generacions passades i com aprofitaven els recursos que el territori els brindava.