Ruta Albranca

Des de l’any 2007 s’ha realitzat cada estiu, coincidint amb el mercat de nit, la ruta Francesc d’Albranca as Migjorn Gran, coordinada per Miquel À. Marquès. Es tracta d’un recorregut pels espais més significatius en la vida del Metge Camps: Casa pairal o Casa Gran, Tanca de sa Creu, i Vinya des Metge Camps. També es visita la caseta del cementeri, on es troba enterrat juntament amb la seva família; i la biblioteca pública, on hi ha el fons bibliogràfic del metge. Amb aquest motiu, es van editar textos de difusió sobre el llegat de Francesc Camps i materials per ser repartits entre els participants. L’objectiu és donar a conèixer la seva figura i els béns patrimonials del poble a migjorners i visitants.

Davant sa Vinya des Metge Camps.

Derivades d’aquest ruta, es van dur a terme unes millores d’alguns dels espais i dels béns patrimonials per on passa el recorregut: neteja i emplaçament amb una pedra de la creu a la tanca des Pujolet de Binicodrell; neteja de la zona del Pi d’en Llorens; i recuperació del Fons Albranca en armaris a la biblioteca. En aquest sentit, encara queden pendents altres millores que el Centre d’Estudis Locals ha proposat, principalment: manteniment de la caseta del cementeri; la revisió i la difusió del fons Albranca; i la conservació del mil·liari.

El fons bibliogràfic d’Albranca ubicat a la biblioteca des Migjorn Gran.

Al llarg d’aquests quatre anys hi han participat 630 persones, xifra que consideram positiva. Per als propers anys se seguirà fent feina a fi de consolidar aquesta ruta. Creiem que és una bona manera de difondre la història i la cultura del poble, així com una activitat cultural alternativa interessant per als visitants.