Convent de Sant Diego

Alaior disposa d’un dels exemples de patrimoni arquitectònic més importants de l’illa, el convent de Sant Diego. Fa dues dècades que, des de la societat civil, es reclama una solució definitiva en la recuperació, restauració i posada en valor d’un edifici que ha de ser punt de referència cultural, turística i econòmica per a Alaior i Menorca.

Tenint en compte aquest objectiu, a partir de la petició de l’Ajuntament, el CEL va organitzar una Comissió de treball sobre el futur del Convent de Sant Diego (2002), en la qual es van convocar entitats culturals, tècnics, polítics i ciutadans per arribar a una proposta de futur. Es van extreure diverses conclusions, entre les quals destacava la creació d’un museu etnològic i traslladar l’arxiu històric municipal as Convent.

El temps passava i les gestions promeses no es realitzaven. El 2005, el CEL va dur a terme una enquesta ciutadana (juny-juliol), sobre quin havia de ser el futur del convent i els seus usos i promogué una trobada ciutadana (30 juny 2005), sota el títol genèric de “Què ha de ser des convent?”. L’acte serviria per donar a conèixer l’enquesta que s’havia repartit pel poble, i perquè els ciutadans exposassin les seves preocupacions, i es va acordar realitzar la petició que el convent s’obrís al públic. El CEL va canalitzar la petició a les administracions (juliol 2005) que el pati de sa Lluna s’obrís al públic.

Com que el procés no avançava, el CEL va convocar la taula rodona “Avançant cap as Convent rehabilitat”, a la qual es va convidar els diferents grups polítics municipals i les entitats ciutadanes i es va arribar a punts de coincidència (14 d’octubre 2005). La cosa no avançà i es convocà una nova taula rodona: “Què en farem des Convent?”, a la qual es va convidar les tres administracions locals i a entitats ciutadanes per parlar sobre el futur de l’immoble, reunió en què s’arribà a algun acord (2 de març de 2006).

Davant la passivitat de les administracions, el CEL va organitzar un concert amb el grup S’Albaida al pati de sa Lluna (3 d’agost de 2006), que va constituir un acte reivindicatiu arran de l’incompliment dels acords presos el 2 de març de 2006.

Davant la convocatòria pública d’un concurs, el CEL va formar un equip de treball per al concurs del Pla director del Convent de Sant Diego (2007-2008), al qual s’hi va presentar. Quedà en segon lloc i, bàsicament, el nostre projecte va ser desestimat per voler innovar i plantejar noves formes d’usos.

Confiant en el Pla d’usos, però davant l’endarreriment de l’execució del projecte, el CEL ha redactat diversos articles reivindicatius (2008-2011), va presentar al·legacions al pla director davant les mancances existents (2009) i avui està preparant una proposta d’usos definitiva amb el Col·legi d’Arquitectes de Menorca  (2010-2011).