Oficis artesans

A petició del Centre Artesanal de Menorca, el Centre d’Estudis Locals porta a terme des de l’any 2010 un projecte de recopilació i coneixement dels oficis artesans antics i actuals. La finalitat d’aquest procés és el muntatge d’una exposició que fomenti i difongui el món de l’artesania de l’illa de Menorca; valori la importància patrimonial i cultural de la producció artesana; i relacioni l’ofici artesanal amb el seu medi natural.

Una de les principals tasques serà la de descobrir el món de l’artesania popular actual, molts dels oficis dels quals tenen el seu origen en els antics oficis menestrals. Per a aquest procés, a banda de la consulta bibliogràfica, es realitzen entrevistes a artesans per conèixer cada un dels oficis. En concret, s’aborden els temes següents: com és el treball de l’artesà, els materials emprats, l’aprenentatge de l’ofici, la seva terminologia i l’herència cultural i social.

Es té previst proporcionar informació sobre uns cinquanta oficis de diferents famílies o tipus d’ocupacions segons l’àmbit de treball: del camp, de la mar, de la vida quotidiana, agroalimentaris, de decoració i ornamentació, i d’altres serveis. Per tant, un treball exhaustiu per mostrar el bagatge econòmic, social i cultural dels oficis artesans que s’han transmès generació rere generació i molts dels quals perviuen tot i les dificultats actuals.

Entrevista a un arader

Entrevista a un sabater