Intermediació cultural

Al llarg de la darrera dècada la composició demogràfica de la població d’Alaior ha canviat significativament a causa de la immigració, principalment procedent d’Amèrica del Sud i d’Àfrica del Nord. Però, com a conseqüència de la situació social en què arriben els immigrants i de la conjuntura econòmica present, el procés d’integració social resulta dificultós per a una bona part de les persones nouvingudes. Per aquest motiu i per la constatació de la inexistència d’un pla d’acollida municipal, el Centre d’Estudis Locals va considerar la necessitat d’elaborar-ne un a fi de facilitar el procés d’integració, que va ser realitzat per Anna Gutiérrez i finalitzat l’any 2010.

Aquest projecte té un doble objectiu. Per un costat, ajudar el municipi en els protocols, organització i accions de manera que la integració social dels adults nouvinguts es dugui a terme de la millor manera possible. En aquest sentit, es proposa un itinerari que s’ha de seguir per facilitar la ciutadania plena dels nouvinguts (Pla de Recepció i Acollida Municipal); l’elaboració d’una Guia d’Acollida que complementa l’acte de benvinguda de l’Ajuntament; programes d’integració socioeconòmica; i la creació d’una Oficina de Nova Ciutadania que coordini i gestioni els programes i serveis. Per l’altre costat, la preparació d’activitats de coneixement de la nostra cultura als nouvinguts i l’organització d’activitats conjuntes amb la població autòctona. Inclou programes de sensibilització i una unitat didàctica per als escolars a fi de conèixer la realitat municipal.

Un procés d’acollida ben plantejat i coordinat pels diferents agents socials és fonamental per integrar la població nouvinguda i fomentar la cohesió social. Alhora, permet prevenir i anticipar-se a situacions no desitjables, com la marginació o la xenofòbia. Per això, la multiculturalitat ha de ser entesa com una oportunitat, tant en termes socioeconòmics com culturals, per al benefici col·lectiu.