L’Educació a Alaior

La Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Alaior va encarregar l’any 2008 la realització d’un estudi sobre l’educació a Alaior al Centre d’Estudis Locals. Per tal propòsit, es va seleccionar un equip multidisciplinar, format per Elena Vich i Mandi Díaz, pedagogues, i Íngrid Llaó i Martín Llanes, sociòlegs. L’objectiu era conèixer la situació educativa actual del poble per realitzar les accions comunitàries posteriors més adients.

L’estudi conté dades dels diferents àmbits que incideixen de manera significativa en la formació de les persones: l’educació de 0 a 3 anys; les etapes formatives des d’infantil fins a la universitat; l’escola d’adults; l’educació no formal –escola de música, cursos professionals del Consell Insular…-; serveis municipals –biblioteca, punt d’informació juvenil…- i les ofertes esportives i d’oci.

Aquesta informació extreta de la bibliografia existent i dels organismes públics, va acompanyada d’una enquesta per a conèixer la percepció dels alumnes, dels pares i dels professors sobre l’estat de l’educació a Alaior. Especialment, fa referència a qüestions de l’àmbit educatiu -com el grau de valoració general, l’adequació dels equipaments o la implicació de les famílies en l’educació- però també relatives a l’oci i l’esport.

Menció especial a la consideració de l’urbanisme com a element educatiu a tenir present. L’espai urbà és el lloc quotidià on es produeix la interrelació humana i amb el nostre entorn natural i cultural, aspectes fonamentals per al desenvolupament personal i la cohesió social. Per això, cal concebre’l de manera que faciliti i promogui aquestes relacions.

A partir de l’estat educatiu actual d’Alaior és proposa un projecte de ciutat educadora. És ben sabut que el sistema educatiu és una peça clau en aquest marc però no exclusiu. Només des d’un prisma comunitari es pot abordar amb garantia d’èxit la formació dels nostres ciutadans.

Aquí teniu la part principal de l’estudi.