Camins

Pel terme municipal d’Alaior transcorre una xarxa valuosa de camins d’interior i de costa, alguns d’ells infrautilitzats, poc coneguts o en mal estat de conservació. Per tenir-ne un major coneixement i, d’aquesta manera, posar-la en valor i promocionar-ne el seu ús, els geògrafs Enrique Montes i Àngel Orfila desenvoluparen el projecte “Posar en valor camins rústics” entre els anys 2009 i 2011.

En un primer moment, es van inventariar tots els camins existents a Alaior segons la seva titularitat. Després, es realitzaren unes fitxes de cada camí amb la informació següent: noms diversos; noms dels diferents trams; l’inici i la fi; descripció; longitud, amplada i superfície total; estat actual; accés a llocs i estàncies; talls del camí; titularitat; durada del recorregut; connexions amb altres camins; i les intervencions necessàries. Aquest darrer punt fa referència a les propostes de rehabilitació necessàries per a l’ús públic i per a la bona imatge del camí, amb un pressupost orientatiu del cost de la intervenció. Finalment, es dissenyaren diferents rutes segons els usos possibles (cultural, senderisme, cicloturístic, activitats d’orientació…), en les quals s’assenyalaven els llocs d’interès més destacats que es troben al llarg del camí.

S’ha encetat al municipi un pla d’iniciatives municipals de restauració de camins recomanats per la nostra entitat, i un nou col·lectiu, Caminants d’Alaior, organitza excursions periòdiques per divulgar les possibilitats turístiques i esportives que ofereixen. No tenim cap dubte que l’ús dels camins i del seu entorn natural i cultural com a activitat física i cultural tindrà una repercussió econòmica i social positiva per al poble, tant des del punt de vista turístic com pels efectes formatius i saludables per a la població local.