Pla Jove

La idea de realitzar un Pla Jove va sorgir per complementar el Pla Jove d’àmbit autonòmic del Govern de les Illes Balears de 1999, que requeria la implicació de les administracions locals per portar a terme la majoria de les actuacions. Per aquest motiu, era un bon moment per realitzar-ne un a nivell local que orientés una acció comunitària coherent als reptes presents i futurs que ens plantejava la realitat dels joves d’Alaior entre 14 i 30 anys.

Per a l’elaboració del pla era imprescindible tenir un coneixement de la realitat de la joventut. Abans del 2004 tan sols es disposava d’estudis sobre temes específics i només Ciutadella en disposava d’un de global. Per suplir la falta de coneixement, es va fer un estudi entre els anys 2001 i 2002 de les tendències actuals i futures dels joves d’Alaior. L’objectiu era identificar les seves necessitats socials, educatives, econòmiques i polítiques, que contribuís a la realització d’un Pla Jove de la manera més ben fonamentada possible.

Al llarg de tot aquest procés, coordinat per la sociòloga Antònia Florit, cal ressaltar alguns esdeveniments significatius duts a terme en el marc del projecte. Per una banda, es va realitzar una enquesta representativa de la població jove amb la col·laboració de voluntaris i dela Creu Roja Joventut. Complementàriament, es feren una trentena d’entrevistes a diversos professionals i responsables d’entitats dels diferents àmbits socioeducatius dels joves.

Per altra banda, es van organitzar dues jornades de participació ciutadana i de debat. Una primera va tenir lloc al mes de febrer del 2002, en la qual es discutiren les necessitats dels joves. Hi participaren representants d’aquest col·lectiu, de l’associacionisme, de les mares i els pares, del món empresarial i dels agents socials. Una segona va tenir lloc al mes de gener del 2003 per tractar el Pla Local per a la joventut. Es van realitzar xerrades a càrrec de professionals de l’àmbit de la joventut, i una posterior sessió de debat i contrast de les propostes amb la ciutadania.

L’estudi i el Pla Jove va comportar un millor coneixement de la realitat del jovent d’Alaior i l’elaboració d’un conjunt de mesures per atendre les seves necessitats presents i futures. És satisfactori veure com algunes de les propostes del pla s’han materialitzat: el Consell Municipal de la Joventut, el sistema d’aval de lloguers, la promoció d’habitatges de protecció oficial, l’ampliació d’equipaments esportius, programes per afavorir la integració social (com el programa ALTER) i la creació del casal de joves Es Bot. Tot plegat, un exercici necessari en una societat canviant com la nostra que afecta especialment els joves, tant des del punt de vista de les necessitats com dels valors.