Casal de joves

El casal de joves Es Bot es va inaugurar el mes de novembre de l’any 2002, un espai de trobada i de participació en activitats adreçat als joves d’edats compreses entre 11 i 16 anys. Va sorgir en un context de reivindicacions per part de les ONG de Menorca, les quals consideraven la necessitat dels municipis de tenir aquests espais en un moment en què els ajuntaments no els havien situat entre les seves prioritats. En aquell any, algunes entitats privades d’Alaior van impulsar la creació d’un casal (a partir de l’estudi sociològic sobre la  joventut d’Alaior, es va detectar la mancança d’un casal de joves), a la qual després s’hi afegiria l’Ajuntament, fent-lo viable econòmicament. D’aquesta manera, el Centre d’Estudis Locals passava a gestionar-lo amb el finançament municipal.

Al principi, el casal es va instal·lar en un espai compartit amb l’institut de secundària, que aleshores era suficient, amb 157 al·lots inscrits. Anys més tard, amb la seva consolidació (actualment són entre 250 i 300 al·lots), es va veure la necessitat de tenir un espai propi, opinió recolzada per les famílies i els joves en l’enquesta sobre la percepció educativa de l’any 2009. Però les diferents propostes per albergar el nou casal (les antigues escoles des Ramal i dela Salle) van ser desestimades en benefici d’altres projectes. Després d’anys de reivindicacions, es disposa d’un nou local al carrer de ses Alzines a partir del curs 2010/2011.

El casal de joves compta amb un monitor que gestiona l’espai i fomenta i supervisa la realització de les activitats, així com amb el suport d’altres monitors i educadors socials en activitats puntuals. Després, es convoquen reunions periòdiques en què hi participen el responsable del casal, els representants de les AMPA de cada escola, el regidor municipal de Joventut i l’informador juvenil del poble. La finalitat és fer un seguiment de les activitats que s’han dut a terme i de les necessitats que hi ha en cada moment.

Després de més vuit anys de funcionament, el casal ha demostrat ser una eina eficaç per donar resposta a certes necessitats d’oci i per prevenir conductes juvenils de risc a partir d’un oci positiu i alternatiu. D’aquesta manera, s’ha constituït en un espai conegut per la majoria del poble i de trobada per una part dels joves, la qual cosa genera uns lligams comunitaris en una societat cada vegada més individualista i uns hàbits més constructius que ajuden al desenvolupament personal.