Energia fotovoltaica

A finals de la dècada dels noranta pràcticament tot el consum energètic procedia dels combustibles fòssils. Per aquest motiu, es va elaborar un pla a nivell estatal per promocionar les energies renovables i complir, d’aquesta manera, els objectius establerts per la Unió Europea en el compliment del tractat de Kioto.

Des del Centre d’Estudis Locals vam veure aquest pla com una oportunitat per a incentivar la instal·lació d’aquest tipus d’energia al nostre municipi, en concret la solar. Els beneficis no només són mediambientals sinó que, entre d’altres, permet una major independència energètica i desenvolupar una indústria capaç de generar llocs de treball qualificats i amb un valor afegit elevat. L’estudi es va dur a terme a través d’un ajut del programa Leader, gràcies al qual es pogué realitzar la feina amb tècnics.

Conseqüentment, l’any 2003 vam publicar un informe realitzat per l’enginyer tècnic Javier González sobre la viabilitat de l’energia fotovoltaica instal·lada als edificis públics i connectada a la xarxa: consistori, escola Dr. Comas, escola des Ramal, serveis socials, poliesportiu, cementeri, oficina de Cala en Porter, geriàtric, camp de futbol,  pous des Plans, del polígon i de Cala en Porter, les dues depuradores i Universitat. També es va fer, a l’estiu, per a alguns edificis privats: cooperativa San Crispín,La Menorquina, Club Royal Son Bou i Fòrum 3er Mil·lenni, a més d’alguns habitatges particulars del poble. L’any següent es va publicar un altre informe sobre el mateix tema però per al camp.

L’estudi va demostrar la rendibilitat econòmica d’aquesta energia a partir de la tecnologia existent i de les ajudes disponibles en aquells anys. Per això, vam trobar adient la instal·lació de l’energia fotovoltaica a edificis municipals i altres de reconeguts pel poble com a model exemplificant per a la resta de la població.