Altres activitats

* Cicle de xerrades “Oci juvenil i prevenció”. En col·laboració amb el Fòrum d’ONG de Menorca i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears. El cicle va acabar amb una taula rodona i l’elaboració d’un document de conclusions: “Reflexions entorn als joves”. Curs 2006-2007.

Taller sobre oci juvenil i prevenció

* Pla insular per a les associacions de Menorca. Durant el curs 2008-09, redacció del Pla per a les associacions de Menorca. Aquest Pla té l’objectiu de definir els escenaris de futur a mig i llarg termini de les associacions de l’illa de Menorca. Elaborat en el si del Fòrum d’ONG de Menorca, del qual forma part la nostra entitat. De moment, s’han començat a emprendre les primeres accions contingudes en el Pla, per mitjà del Fòrum d’ONG de Menorca. Entre d’altres, la creació d’un portal potent a Internet de les associacions de Menorca; organització d’una trobada anual d’associacions per a presentar experiències i debatre problemàtiques; propostes sobre com avançar en la reducció de la burocràcia i muntatge d’una unitat didàctica per a escolars sobre el valor i la importància de les associacions.

* Excursions pels camins del terme d’Alaior, organitzats des del 2008 pel col·lectiu Caminants d’Alaior, del qual forma part la nostra entitat. Pretenem donar a conèixer les possibilitats naturalistes, turístiques i esportives dels camins, així com posar en relació els camins amb el món de la cultura local i insular. Són el tercer diumenge de cada mes, amb la participació de diferents experts que segons l’ocasió n’expliquen un aspecte o un altre.

Excursió a Son Bou dels Caminants d’Alaior

* Exposició “100 anys d’educació a Alaior”. Probablement aquesta exposició va ser la primera activitat que va organitzar el Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Va ser el desembre del2000, ala Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alaior, i mostrava l’evolució del material i el mobiliari escolar al llarg del segle XX, la feina dels docents, treballs escolars d’antics alumnes… Una mostra retrospectiva del que hi havia i es feia a les escoles al llarg del segle passat.

Exposició “100 anys d’educació a Alaior”

* Visites guiades per Alaior. A petició de diverses associacions i entitats culturals (GOB, Menorca Britannia, Centre Valencià a Menorca, Escola d’Adults de Ciutadella, etc), es fan visites guiades, a posta i personalitzades, per als col·lectius que ho sol·liciten.

* Conferències i presentacions diverses. S’han realitzat algunes conferències a partir d’una acció anterior. “La fotografia i els jaleos de Menorca”, de Jaume Blasco (2007); “El molí d’aigua de sa Vall”, de Jaume Andreu (2007); “Acte de recordança a la figura d’Andreu Murillo i Tudurí as Migjorn Gran”, amb diversos ponents (2008); cicle de conferències “En memòria de Francesc d’Albranca. Vuitantè aniversari del traspàs de Francesc Camps i Mercadal, 1929-2009”, amb diversos ponents (2009). Manifest per la reversió pública del polvorí des barranc d’en Rellotge (2009). “Visita guiada i xerrada sobre l’arquitectura tradicional”, de Jaume Andreu (2010).

Signatura del manifest per la reversió pública del polvorí del barranc d’en Rellotge

El CEL ha fet presentacions de llibres al poble, a petició d’autors i editors: Els béns de caràcter industrial a Menorca, de M. Àngels Sastre (2008); Un viaje de ochenta años, de Roberto Coll Vinent (2008); La Salle i s’Institut d’Aalior de Miquel Pons-Portella i El Convent de Sant Diego. Un edifici amb un futur incert de Miquel À. Marquès (2009)

* Promoure el reconeixement a la defensa del patrimoni. El CEL va promoure, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, un acte d’homenatge ala Comissióde Patrimoni de rehabilitació de Santa Eulàlia d’Alaior, la qual rebé el premi “Memòria viva”, atorgat pel propi Institut d’Estudis Baleàrics, per la seva tasca en la conservació i recuperació del patrimoni arquitectònic d’Alaior.

* Gestió d’exposicions alienes. El CEL ha gestionat o col·laborat en l’obertura de diferents exposicions: “Els jaleos a Menorca o com viure les festes a l’illa de Menorca”, de Jaume Blasco (2007);  exposició de basses temporals projecte Life a la Sala de Cultura Sant Diego, del Consell Insular de Menorca (2009).

* Informes tècnics. Un altre aspecte, atesos els trets científics del CEL, ha estat el fet d’elaborar informes tècnics sol·licitats per diferents entitats, administracions o particulars. Informes sobre el vestit del macer, el vestit del caixer municipal i sobre la conveniència de portar polaines els caixers a la colcada de Sant Llorenç d’Alaior (2004); informes sobre l’ampliació de la carretera general de Menorca i sobre la ronda nord del municipi (2007); informe sobre cases de turisme d’interior a Alaior per impulsar els processos de planificació estratègica, gestió i promoció de destins turístics (2008); informe sobre el tram del camí denominat de sa Barrerassa (2008).

* Taller Xalubinia-Menorca. Davant la possibilitat de l’obertura d’un taller de gravat a Alaior, el CEL va treballar durant el període 2008-2010 en diverses gestions per tal que el projecte esdevingués una realitat: gestions per aconseguir uns locals de lloguer; recerca d’edificis per a l’emplaçament definitiu del taller; propostes d’idees i al·legacions al projecte d’obra del taller de gravat impulsat per l’Ajuntament d’Alaior; i tasques de gestió i reunions per tal de mitjançar entre les parts interessades per avançar en la consolidació del projecte.

* Difusió de la nostra tasca en publicacions i congressos. Un aspecte important és explicar el que una entitat fa. En aquest sentit, el CEL ha redactat articles de difusió per a les revistes Àmbit (Consell Insular, Menorca, 2010), Randa (Mallorca, 2007), l’Avenç-Plecs (Barcelona, 2008), Institut d’Estudis Baleàrics (Mallorca, 2009) i Frontissa (CCEPC, Tarragona, 2010), on s’explica la nostra tasca i accions més determinants.

Els nostres membres han participat en jornades i congressos per explicar la nostra tasca cultural: jornades de patrimoni a Ciutadella organitzades per la Martí Bella (2007), jornades de centres d’estudis a Porreres, a Mallorca (2009) i Jornades de patrimoni cultural a Raixa, a Mallorca (2010), fetes per l’Institut d’Estudis Baleàrics