Didaformació

El servei de Didaformació es va dur a terme entre els cursos 2005/06 i 2009/10, amb l’objectiu de proporcionar classes de reforç gratuïtes als alumnes de primària i secundària que ho necessitaven al llarg del curs escolar. Per això, es van organitzar grups petits, amb el suport de dues persones llicenciades, per ajudar-los a superar les dificultats que presentaven en les diferents matèries.

Al llarg del primer curs es va oferir el servei de manera telemàtica a través d’un portal a Internet que es va muntar a propòsit. Però aquesta iniciativa no va tenir gaire demanda, per la qual cosa al curs següent es va decidir realitzar les classes de manera presencial. Aquesta nova proposta va tenir major acceptació, i la inscripció els cursos següents va voltar entre la trentena i la cinquantena d’alumnes.

Al llarg dels cursos s’ha vist que aquest servei era necessari, a fi de proporcionar un suport als alumnes amb més dificultats en el procés d’aprenentatge a fi que poguessin assolir millors resultats acadèmics.