Història d’Alaior

Es tracta d’una versió breu de la història d’Alaior i de Menorca, des dels inicis del poblament fins a l’actualitat, editat l’any 2006. És la primera síntesi de la història d’Alaior publicada fins al moment. Combina diferents nivells de lectura per tal de fer-la accessible a la majoria de la població: un de més espontani i fàcil per mitjà del còmic, un altre per mitjà d’il·lustracions amb comentaris, i el tercer que correspon a un text pensat com si fos un llibre per a escolars. D’aquesta manera, es pretén fer arribar al lector els coneixements més significatius del nostre passat per entendre el nostre present i per  tractar d’endevinar què pot ajudar els nostres fills el dia de demà.

Il·lustració dels primers pobladors a Calascoves

El llibre s’ha editat al mateix temps que una col·lecció de sis quadernets de recorreguts pel poble que expliquen els aspectes més fonamentals de cada època (talaiòtica, romana, musulmana, medieval, moderna i contemporània).

Els textos foren a cura de: Puri Mira, Elena Sintes, Miquel Àngel Marquès, Joan Pau Salort, Miquel Àngel Limón i Anselm Barber. El còmic fou realitzat per Joan Saura.