Altres publicacions

En els seus 10 anys de vida, el Centre d’Estudis Locals ha editat, així mateix, uns quants llibres i dos DVDs:

* Feines dalt s’era.

Joan Pau Salort, Helena Sintes, Miquel À. Marquès, Miquel À. Limón (2002).

* Oficis en l’oblit.

Joan Pau Salort, Miquel À. Marquès (2002).

* De pedra.

Guillem Sintes, Llúcia Pons, Josep Portella, Gabriel Julià, Miquel À. Marquès, Víctor Marugan, Laetitia Lara, Marc Pons, Agustí Petschen, Carles Ferrater, Joan Enric Vilardell, Guillem Orfila, Carles Cardona (2002).

* La Guerra Civil y la represión de la posguerra. Memorias de un preso político.

Recull d’articles de Bartomeu Pons Sintes publicats entre 1983 i 1996 al diari Menorca (2003).

* Ca nostra des del segle XVII.

Llúcia Pons Olives (2003).

* Les festes de Sant Llorenç d’Alaior.

Miquel À. Marquès Sintes (2003).

* El Convent de Sant Diego a Alaior.

Miquel À. Marquès Sintes i Guillem Sintes Espasa (2003).

* 1304-2004. Alaior 700 anys

Anselm Barber (coord.), Ariadna Ferrer i Josep Al·lès  (DVD editat per l’Ajuntament d’Alaior, 2004).

* Indumentària i funcions del macer i del caixer saig d’Alaior.

Miquel À. Marquès Sintes (2005).

* Records dels actes litúrgics i costums que se celebraven a la Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

José Ma. Giménez Villalonga (2008).

* Notes històriques sobre Fornells. El camí d’un poble.

Miquel À. Marquès Sintes (2008).

* La tanca de sa Creu i el doctor Camps.

Miquel Pons Portella (2009).

* Història i restauració de l’església de Santa Eulàlia.

Elena Sintes, Miquel À. Limón, Pere Oleo, Guillem Sintes, Gabriel Julià, Domènec Enrich, Miquel À. Marquès… (DVD, 2009).