Edificació sostenible


La idea de la necessitat de crear una cooperativa d’habitatges a Alaior ha acompanyat el Centre d’Estudis Locals gairebé des del seu naixement. Però l’aposta per un accés digne a l’habitatge havia de constituir alhora un referent en termes d’edificació sostenible i de qualitat, enfront d’una tendència en l’ús de materials constructius barats i de poca qualitat. Per això, es va portar a terme una recopilació de dades i d’experiències que permetessin conèixer el sector de la bioconstrucció i la viabilitat d’aquest sistema constructiu. Aquesta tasca va ser realitzada principalment per Romy Mozas entre els anys 2001 i 2003.

Amb aquesta finalitat, es van establir contactes amb persones, entitats i institucions involucrades: centres d’estudi, principalment amb GEA (Associació d’Estudis Geobiològics); associacions ecologistes, especialment amb el GOB; i administracions públiques, entre elles la de Navarra. D’aquesta manera, es va obtenir informació de tres àmbits. En primer lloc, dels impactes en el medi ambient de la política constructiva d’aquells anys, en concret a Menorca. En segon lloc, de l’edificació sostenible, amb publicacions com el Pla sobre habitatges bioclimàtics de Navarra o la guia sobre Edificació sostenible del Govern Balear. En darrer lloc, de les subvencions públiques a aquests tipus de projectes.

El mes de novembre de 2001 es va aprofitar l’assistència a la firade biocultura a Madrid per recollir informació de les empreses de bioconstrucció i dels materials que es comercialitzaven. Es va aprofitar l’estada també per assistir i recollir les idees de dues conferències relacionades amb el tema.

Aquest procés culminà en el muntatge d’una exposició al convent de Sant Diego sobre edificació sostenible, que es realitzà del 15 de març al 7 d’abril de 2002. Explicava d’una manera senzilla i planera allò més elemental que cal tenir en compte respecte de l’edificació sostenible: els condicionants primers, els components i materials alternatius, els sistemes de funcionament, els resultats aconseguits, la viabilitat econòmica i exemples de materials i empreses que ja són a l’abast de tots. Com a complement de l’exposició, es van programar dues xerrades a càrrec d’arquitectes de GEA destinades a professionals, tècnics i polítics dels Ajuntaments i del Consell, empreses de construcció i membres d’associacions ciutadanes. Després se’n va organitzar una altra per al públic general.

De tot plegat, es van escriure articles de divulgació i es van posar a disposició de les biblioteques revistes sobre el tema. El treball en aquest àmbit continuà, però ja de manera més minsa per pensar més en el procés de constitució de la cooperativa.