Transcripcions

A partir de l’any 2003 van tenir lloc les primeres passes del nostre treball de transcripció i estudi del llibre d’actes municipals del segle XVI, el més antic de l’Ajuntament d’Alaior. Fins l’any 2005 es va comptar per a la materialització d’aquesta tasca amb les historiadores Almudena Mercadal i Paloma Cantuche. En aquest període de temps, es van transcriure dos tipus de documents: Per una banda, El llibre de prepocition i resolucions de Consells de la Vt. de la Villa y terma de hialor principiat en lo añy 1550 y finit en 1576. De l’altra banda, els acords municipals entre 1579 i 1594. Actualment, estan enquadernats en sis i vuit toms respectivament, amb una fotocòpia de les fulles del llibre original i al costat la transcripció. El resultat d’aquest treball es pot consultar a l’Arxiu Municipal d’Alaior. A partir de 2006 s’ha seguit fent feina en la transcripció de llibres d’acords de l’arxiu de l’Ajuntament, però a un ritme lent per falta de temps i personal qualificat. Fins a dia d’avui, s’ha estat treballant en un llibre d’actes del 19 de maig de 1779 al 25 de maig de 1783.

Vuit volums amb les transcripcions dels acords municipals entre 1579-1594.

Una de les activitats que vam desenvolupar paral·lelament a la transcripció fou la recerca de vocabulari. Aquesta investigació ens ha permès d’obtenir-ne l’element arcaic, els mots i formes que altre temps existien i avui ja no existeixen o que antigament eren d’ús general i ara estan reduïts a una petita àrea dialectal. Una altra característica de la documentació treballada fou l’existència d’una gran quantitat  d’abreviatures. En aquest sentit, la bibliografia que trobàrem fou molt escassa i sovint la informació obtinguda no es podia aplicar als nostres textos. Finalment, es tingueren en compte les aportacions bibliogràfiques que investiguen sobre aquell període, així com tota aquella informació que ens ajudés a veure com era la vida en aquell moment a l’illa de Menorca i molt especialment en el nostre poble.

Pensam que aquest treball pot resultar molt profitós no tan sols per treballar els documents esmentats, sinó que pot ésser útil també per a totes aquelles persones que s’inicien en el món de la investigació de la història medieval i moderna menorquina en procurar-los eines d’acostament al llegat escrit generat durant aquestes èpoques.