Rehabilitació d’habitatges

Als nuclis històrics del conjunt de Menorca, com el d’Alaior, existeixen una quantitat important d’habitatges abandonats. Sovint, aquests es troben permanentment desocupats com a conseqüència d’unes necessitats d’inversió per tal d’escometre la seva rehabilitació a les quals els seus propietaris no poden o no volen fer front. Un estat d’abandonament que impossibilita la seva habitabilitat i, al seu torn, perjudica la imatge visual dels nuclis històrics.

Davant aquesta situació, des d’AELIB, l’Ajuntament d’Alaior i el Centre d’Estudis Locals es va veure la possibilitat de recuperar-ne el seu ús davant la constatació de dos fets: la creixent demanda d’un turisme alternatiu i desestacionalitzat, que valora la possibilitat d’allotjament en habitatges de vacances dins dels propis nuclis; i un turisme de certa estada residencial, originat bàsicament per professionals que fan estades de diversos mesos als pobles.

En aquest context, es va plantejar la realització d’un projecte que permetés l’elaboració d’un pla per a la rehabilitació dels habitatges abandonats al nucli històric d’Alaior i la seva explotació turística i residencial. El van portar a terme l’economista Gabriel Pons, l’advocat Juli Mascaró, i el sociòleg David Sintes. Amb aquesta finalitat, els autors van proposar la realització d’un contracte de cessió de dits habitatges amb els propietaris a un ens amb personalitat jurídica mixta que els gestionaria durant un determinat període de temps a fi d’amortitzar la inversió realitzada amb fons públics. D’aquesta manera, s’aconseguiria recuperar-ne el seu ús, constituiria una nova oferta d’allotjament turística al poble i milloraria la imatge visual del conjunt històric.

A banda dels efectes positius ja esmentats, consideram que suposaria també una activitat dinamitzadora del conjunt de l’economia local. Sobretot si tenim en compte l’actual context de recessió econòmica, que ha incidit especialment en el conjunt d’autònoms i de microempreses locals dedicades a la construcció i als seus mercats secundaris.

L’estudi va posar de manifest la viabilitat econòmica d’aquest projecte fins a certs nivells d’inversió i amb uns nivells mínims d’ocupació i de preus. No obstant això, el seu desenvolupament es veu dificultat, entre altres factors, per les normatives vigents que no permeten l’activitat turística en les zones residencials.