Cooperativa d’habitatges

El Centre d’Estudis Locals s’ha dedicat a estudiar alternatives a l’accés a l’habitatge al nostre municipi, atès que és i serà un dels temes amb major transcendència familiar i social. Una de les nostres propostes va ser la constitució d’una cooperativa que portés a terme una promoció d’habitatges a preus assequibles.

Des dels inicis del projecte l’any2001 ala constitució oficial de la cooperativa l’any 2006, hi ha hagut un llarg procés. Al principi va ser necessari el contacte amb altres entitats i institucions per aprendre de les experiències i els passos a realitzar per a la seva constitució. Després, li va seguir la creació d’una comissió tècnica sobre l’habitatge, amb reunions periòdiques entre el novembre de 2002 i el març de 2003, en les quals hi participaven diferents agents socials i professionals. Finalment, es van redactar els estatuts de la cooperativa i es van cercar els terrenys idonis per a la seva localització, tasca difícil en un context de fervor immobiliari que encaria el preu del sòl. A dia d’avui, gairebé totes les places estan adjudicades i s’està pendent de la seva construcció.

L’objectiu principal de la cooperativa és la promoció d’habitatges i la seva gestió econòmica i legal, amb la qual cosa els beneficiaris s’estalvien una part del cost de l’habitatge. Però, com a cooperativa que pretén innovar per avançar en altres formes de gestió comunitària, estableix altres objectius, com: la dinamització en la gestió per part dels socis, resoldre les alternatives tècniques de l’edifici en preu i sostenibilitat, participar i dinamitzar la unitat urbanística on s’emplaça el solar de la cooperativa, la difusió d’aquest model i la col·laboració amb altres iniciatives d’aquest estil.

La promoció consisteix en nou habitatges entre 98 i 120 m2, amb aparcament i traster inclòs, al carrer de Cala en Busquets. És una promoció petita d’habitatges però formosa. A més, l’edifici es realitza amb criteris sostenibles, i la gestió d’una unitat d’actuació urbanística permet accedir als ciutadans a la gestió del territori i no deixar-lo en mans exclusives d’empreses i administracions.

Creiem que la nostra iniciativa pot esdevenir una innovació comunitària que permeti capgirar un model especulatiu de l’habitatge que ha privat els ciutadans d’un dret elemental.