Comissions tècniques

El Centre d’Estudis Locals d’Alaior ha impulsat al llarg d’aquests 10 anys diverses comissions per tractar, amb altres col·lectius, tècnics i persones interessades, sobre temes de l’actualitat local -la situació des Convent, la problemàtica de l’habitatge, l’Agenda local 21, la modificació del Pla general, l’aprofitament de les aigües pluvials, la reversió pública del Polvorí des barranc d’en Rellotge…-, amb l’objectiu que de l’anàlisi compartida, del debat plural, en sortissin idees i propostes innovadores, en benefici del conjunt de la població d’Alaior, i de la de Menorca en general.

En destacarem:

* Centre d’Artesania a Alaior. D’acord amb l’Associació d’Artesans Entremans, el Centre d’Estudis va ajudar per crear a Alaior un centre d’artesans locals on a més de petits tallers on produir i ensenyar hi hagués un espai permanent de mostra i venda. El propòsit era donar suport a una activitat econòmica i patrimonial i afegir atractius al municipi. Quan s’estava a punt d’aconseguir les subvencions oportunes, el projecte va ser absorbit per la iniciativa del Centre d’Artesania des Mercadal.

* Comissió d’estudi del Pla general d’ordenació urbana d’Alaior. Aprofitant que se n’estava tramitant la seva modificació, el Centre d’Estudis va presentar davant l’Ajuntament, entre 2005 i 2008, tot un seguit d’iniciatives, primer, i d’al·legacions, després, a la modificació del Pla general. Bastants d’aquestes d’iniciatives van ser acceptades pel consistori.

* Comissió per canalitzar les aigües pluvials. Arran d’un projecte dela Conselleriade Medi Ambient del Govern de canalitzar l’aigua de pluja del poble pel barranc de s’Alblagai amb un fort impacte, el nostre centre va treballar per trobar alternatives molt més sostenibles. Al finalla Conselleriava reconsiderar i corregir el seu projecte, tot i que encara no ha garantit un sistema de reutilització prou convincent.

* Participació ciutadana i millora de la gestió municipal. La nostra entitat ha participat en moltes i diverses accions en favor d’afavorir la participació dels ciutadans en les decisions locals, per millorar-les amb la perspectiva de més punts de vista i molts cops més fonamentades. També s’han presentat iniciatives concretes respecte de temes puntuals que afectaven el nostre poble: remodelació dela Salad’Activitats Ciutadanes, accions en places i carrers, organisme consultiu per a Obres i Urbanisme, millora d’infraestructures culturals, foment de les energies alternatives en el terme, via de ronda nord… També hem analitzat i presentat al·legacions al Reglament Municipal de Participació Ciutadana.