Educòmetre

L’Educòmetre són unes fitxes didàctiques que pretenen respondre a les necessitats educatives actuals dels nostres fills. Està pensat com un joc en el qual les famílies s’autoavaluen sobre la seva tasca educativa. Cada fitxa tracta un tema concret: la lectura, els horaris, l’oci, els deures, l’autonomia personal, l’esforç… En una cara de la fitxa hi ha quatre opcions possibles d’allò que solen fer les famílies respecte de cada tema. El lector ha de triar allò que s’assembli més al que fa la família, i després ha de jugar a ordenar de millor a pitjor les quatre opcions. A l’altra cara de la fitxa, s’ofereix el resultat amb punts de l’opció triada, l’ordre correcte de millor a pitjor, i una explicació breu sobre el tema.

Una fitxa de l'Educòmetre

L’Educòmetre s’inspira en la iniciativa pionera que es va portar a terme a Torelló (Barcelona), però més senzill i adaptat a continguts propis. A Menorca va ser elaborat pels membres del Centre d’Estudis Locals, amb la coordinació d’Anselm Barber, a partir de l’estudi d’autors destacats del món de l’educació. Després, va ser corregit i adaptat per un grup de mestres i de pares i mares en un programa de diferents reunions.

Els autors consideren que encara avui el paper de la família segueix essent clau en els resultats educatius dels nostres joves. Tot i la millora constant dels centres escolars, els indicadors d’èxit assenyalen les bones pràctiques familiars com l’aspecte més rellevant. La finalitat d’aquest projecte és oferir una eina molt concreta que, alhora que pot servir d’ajuda a les famílies, també pot generar un debat sobre com ha de millorar l’ambient educatiu al seu si. D’aquesta manera, amb els anys, es volen afavorir unes condicions més propícies per a una major estimulació cultural a les llars, la qual cosa provocaria l’assimilació d’hàbits més constructius per part dels ciutadans, i una generalització de fórmules de progrés personal.