C45 Camí des Becs

Porta d’entrada a Sta. Catalina tancada amb cadenat. A partir d’aquí no es pot continuar.

Inici: Comença a la carretera des Migjorn Gran.

Fins: Acaba en el lloc de Santa Catalina. A partir d’aquest punt el camí està tallat.

Descripció: Camí asfaltat en bon estat i delimitat per paret seca al llarg de tot el recorregut.

Estat actual: Asfaltat en bon estat.

Titularitat: Pública (fins Rafal Fort).

Durada del recorregut: 1h.

C45.Camí des Becs