C30 Camí de Son Puig

Final del camí. Arribada a Son Puig.

Inici: Comença en el Camí de Binixems.

Fins: Acaba en el lloc de Son Puig Gran.

Descripció: Camí de terra que passa entre alzinars i pinars.

Estat actual: Terra.

Titularitat: Privada.

Durada del recorregut: 35 min.

C30.Camí de Son Puig