C27 Camí de Rafal Rubí

Entrada al conjunt arqueològic de les Navetes de Rafal Rubí.

Inici: Comença a la Carretera General Me-1 en el  Km 6’6, davant de l’entrada a Alcaidús.

Fins: Acaba en el C3.Camí d’en Kane (carretera Vella de Maó a Ciutadella).

Descripció: Camí carreter entre paret seca a l’est del terme municipal d’Alaior. Des del camí d’en Kane enllaça amb la carretera general Me-1 passant per Rafal Rubí.

Estat actual: Asfaltat.

Titularitat: Pública (camí veïnal de 2n ordre).

Durada del recorregut: 25 min.

C27.Camí de Rafal Rubí