C26 Camí de Puig Menor Nou

Porta d’accés a Puig Menor Nou.

Inici: Comença en el Camí d’en Kane just abans de l’accés a Sant Nicolau i Son Bonaventura.

Fins: Acaba en el lloc de Puigmenor.

Descripció:

Camí clos i obert:(600m i 750m).
Camí de terra entre paret seca (clos) i un altre tram sense (obert).

Va del camí d’en Kane a Puig Menor Nou.
A l’any 1899 des de la Carretera Vella fins el lloc del seu nom.

Estat actual: Terra.

Titularitat: Privada

Durada del recorregut: 25 min.

C26.Camí de Puig Menor Nou