C22 Camí de Loreto

Després de la pedrera hi ha un dels accessos a Santa Mariana a l’esquerra del Camí de Loreto. L’altre està a la Carretera General.

Inici: Comença en el Camí d’en Kane.

Fins: Acaba a la carretera general C-721.

Descripció: Es localitza a l’est del municipi entre la carretera general i el camí d’en Kane unint-los.

Estat actual: Camí asfaltat en bon estat de conservació.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 20 min.

C22.Camí de Loreto