C21 Camí de La Cucanya

Estança de La Cucanya. El camí continua per l’esquerra i a la dreta surt un altre camí d’accés a diferents estàncies. Si es va fins a la darrera estància (Petra) el camí sembla acabar, però analitzant fotografia aèria es pot apreciar com aquest camí continuaria recte fins al Camí de Son Gall. A partir de l’estància de Petra el camí és intransitable i a pocs metres hi ha una ratlla de terme. Aquest camí apareix en color verd a la fotografia aèria i actualment seria transitable fins a la ratlla.

Inici: Comença en el camí d’en Kane, davant de l’entrada d’anar al lloc de ses Rambles.

Fins: Acaba en el terme d’Alaior a la ratlla de límit amb Es Mercadal, devora l’estància de la Cucanya. Dins el T.M. de Es Mercadal, arriba al lloc de Ses Coves.

Descripció: Camí estret però asfaltat en bones condicions que arriba fins a Sa Roca (Es Mercadal) donant accés a diferents estances i propietats. Dins el T.M. d’Alaior només són 340 metres de recorregut.

Estat actual: Asfalt en bon estat.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 8 min.

C21.Camí de La Cucanya.