C20 Camí de Daians

Sortida del camí just davant de Son Benet i Sa Canessia en el prat de Son Bou.

Inici: Comença a la porta d’accés de Santa Catalina.

Fins: Acaba davant de Son Benet (prat de Son Bou).

Descripció: Sense dades.

Estat actual: Sense dades.

Titularitat: Dubtosa. Sense resoldre.

Durada del recorregut: Sense dades.

C20.Camí de Daians