C18 Camí de Casolans de Cotaines

Final del recorregut. A la dreta després de la bouera comença el C14. Camí de Biniedrís amb un canvi de paviment de terra a asfalt.

Inici: Comença en el camí de Cotaines en direcció sud entre els llocs de Son Costa i Montplé Petit.

Fins: Acaba a la carretera de Sant Climent – Cala en Porter. Travessant-la s’entra dins el T.M. de Maó on rep el nom de Camí de Cotaina i arriba fins al Camí de Binicalaf (Camí de Biniedrís).

Descripció: Des del camí de Cotaines enllaça amb el de Binicalaf, de Maó (per la carretera de Sant Climent – Cala en Porter).

Estat actual: Terra, excepte un petit tram amb dos carrils cimentats.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 45 min.

C18.Camí de Casolans de Cotaines