C17 Camí de Binixems

100 metres abans d’arribar a l’ermita hi ha a mà dreta del camí un petit pinar. Tant l’ermita com aquest pinar ens permeten fer un petit descans.

Inici: Antigament començava a la Costa des Pou (davant de la Creu Roja), i passaria pel polígon industrial per l’Avinguda Verge del Toro, carrer d’Eivissa i pujaria per la Costa de Llimpa.

Fins: Acaba al lloc conegut com es Pontarró en el T.M. de Maó.

Descripció:

Camí asfaltat (carretera) delimitat a banda i banda per paret seca.

De les informacions trobades, majoritàriament el fan partir des de l’extrem de la Costa des Pou, carrer d’Alaior (1911, 1917). En altres fonts d’informació comença des de la Costa de Llimpa o bé des de les Quatre Boques (encreuament dels camins d’en Kane i de Binixems). En tots els casos arriba fins a l’ermita de Sant Llorenç de Binixems i continua fins al Pontarró, a la carretera Me-7 Maó-Fornells ja dins el terme de Maó.

En els anys 1911 i 1917 ja hi ha constància de que el Camí de Binixems tenia una llargària de 6 quilòmetres.

Estat actual: Asfaltat en tot el seu traçat. Des del inici fins Sa Pedrera de Sta.Bàrbara (~4,3Km) l’asfalt està en bones condicions. A partir d’aquest punt les condicions empitjoren.

Titularitat: Pública (camí veïnal de 2n ordre).

Durada del recorregut: 2h 15min.

C17.Camí de Binixems