C16 Camí de Binimarzoc

Bifurcació a 1 Km. El Camí de Binimarzoc continua per la dreta i a l’esquerra comença el Camí d’en Russi. A la fotografia es pot observar una ratlla de terme (construcció en pedra) que marca el límit entre el T.M. d’Alaior i el T.M. des Mercadal.

Inici: Comença en el C17. Camí de Binixems, devora la pedrera de Santa Bàrbara.

Fins: Acaba en el lloc de Binimarzoc.

Descripció: Comença en el Camí de Binixems i està senyalitzat erròniament amb un cartell que diu Camí d’en Russi. El camí d’en Russi comença més endavant. Hi ha un primer tram amb paviment asfaltat en mal estat de conservació i un segon tram on el camí és de terra.

Estat actual:

Asfaltat (en condicions regulars-dolentes) (0-1,8Km).
Terra (1,8-3,5Km).

Titularitat: Privada.

Durada del recorregut: 1h 10min.

C16.Camí de Binimarzoc