C15 Camí de Binifamís

Lloc de Binifamís.

Inici: Comença al Camí de Llucassaldent.

Fins: Arriba fins al Camí de Biniarroi.

Descripció: Camí de terra i asfalt que discorre pel marge dret del Barranc de Cala en Porter. Des de l’inici fins a Es Taronger el paviment és de qualitat. A partir d’aquest punt l’estat empitjora.

Estat actual:

Tram 1 (fins Biniarroi) = 3000m (Asfaltat).
Tram 2 (de Biniarroi fins al barranc) = 2000m (Terra).

Titularitat: Pública fins el Camí de Biniarroi. La titularitat de la resta del camí fins el barranc de Cala en Porter no està resolta.

Durada del recorregut: 1h 45min.

C15.Camí de Binifamís