C14 Camí de Biniedrís

Entrada a Biniadrix de Baix a la dreta del camí (accés privat i tancat). Aquest punt és el final del Camí de Biniedrís però es pot continuar davallant fins a arribar a Calescoves.

Inici: Comença en el camí de Binicalaf (Maó), prop de la urbanització de Son Vitamina que enllaça amb Binixiquer. També coincideix amb el final del Camí de Cassolans de Cotaines, que una vegada travessa la carretera de Maó a Cala en Porter entra dins el T.M. de Maó i és anomenat Camí de Cotaina (TM de Maó).

Fins: Acaba a l’hort de Biniedrís de Baix. Davallant cap a Calescoves.

Descripció: Camí amb trams de terra i d’altres amb asfalt que comença en el Terme Municipal de Maó i acaba abans d’arribar a Calescoves.

Estat actual:

Asfaltat (350m). Des del seu inici fins a Sant Rafel més un petit tram dins la urbanització de Son Vitamina.
Terra (1950m). De Sant Rafel fins al final.

Titularitat: Pública i privada (però d’ús públic).

Durada del recorregut: 45 min.

C14.Camí de Biniedrís