C12 Camí de Biniarroi

Entrada als Horts de Binigemor. Hi ha dues barreres: una tancada per evitar el trànsit de vehicles, i l’altra de llenya més petita que permet l’accés a caminants i ciclistes

Inici: Comença en el  C15.Camí de Binifamís  just abans d’arribar a la porta que dóna accés a Biniarroiet.

Fins: Finalitza en la porta que dóna accés al C7.Camí de S’Alblagai.

Descripció: Camí de terra i paviment de ciment que circula entre paret seca i bosc. Dóna accés al Barranc de Cala’n Porter.

Estat actual: Camí de paviment irregular. Hi ha trams de terra, de paviment cimentat, i de terra/ciment:

Asfalt: 250m aprox.
Terra/Ciment: 550m aprox.
Terra: 1100m aprox.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 30/40 min.

C12.Camí de Biniarroi