C9 Camí de s’Atalaia

Aljub a la dreta del camí.

Inici: Comença a les Quatre Boques.

Fins: Acaba a l’estància de s’Atalaia.

Descripció: Va de ses Quatre Boques a s’Atalaia. Està documentat que a l’any 1899 anava des del Camí des Banyer fins a diferents finques particulars.

Estat actual: Terra.

Titularitat: Sense aclarir/Dubtosa.

Durada del recorregut: 6min.

C9.Camí de s’Atalaia