C8 Camí de s’Artiga

Entrada des del Camí de Son Gall. Senyalització de fusta per anar al lloc de s’Artiga Vell.

Inici: Comença en el Camí de Son Gall, just després d’haver passat l’estància d’en Torrubet, a la dreta.

Fins: Acaba en el lloc de s’Artiga Vell.

Descripció: Camí de terra entre paret seca amb 2 carrils de ciment.

Estat actual: Camí de terra en bon estat de conservació.

Titularitat: Privada.

Durada del recorregut: 10 min.

C8.Camí de s’Artiga