C7 Camí de S’Alblagai

Baixada al barranc de Son Magnar. Fins a aquest punt el camí està asfaltat. A partir d’ara el camí combina l’empedrat amb el paviment de terra fins a l’alçada del Camí de Biniarroi on torna a estar asfaltat.

Inici: Comença en el camí de Llucassaldent.

Fins: Acaba actualment a sa Creveta (carretera d’Alaior a Cala en porter i Camí de Cotaines). Antigament arribava fins a Montplé pel Camí de Cotaines.

Descripció: Entre els anys 1899 i 1911 va des de Llucassaldent fins al terme de Maó (Montplé), passant per Cotaines (7 km). Parteix del camí de Llucassaldent, passa per s’Alblagai (entre altres finques), travessa el barranc entre Son Magnà i Sant Tomàs i acaba actualment en el camí de Torralbenc i carretera d’Alaior a Cala en Porter. El tram següent, que va quedar separat en fer la carretera de Cala en Porter, se’l coneix amb el nom de Camí de Cotaines. El paviment està asfaltat en la seva major part excepte en el seu pas pel barranc on en alguns trams encara es conserva l’antic empedrat.

Estat actual: 

Asfalt (5km): Tram des del Camí de Llucassaldent fins a Binicalsitx, i des de l’entrada del Camí de Biniarroi fins a la carretera de Cala en Porter.
Terra i empedrat (1,1Km): Tram des de Son Magnar fins a l’entrada del Camí de Biniarroi.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 1h 45min.

C7.Camí de S’Alblagai