PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE NEL MARTÍ, SOBRE JOAN TIMONER I PETRUS