CRÒNICA DE L’EXCURSIÓ DE CALA EN PORTER A CALESCOVES, FEBRER’22.

El passat 20 de febrer ens vam traslladar fins a Cala en Porter. Arribats a la urbanització, vam anar fins al penyal per dirigir-nos cap a Calescoves vorejant la costa. José Gomila ens va explicar la geologia de la zona, amb presència del marès ros i del marès blanc, del període miocè, d’uns 23 milions d’anys d’antiguitat. També vam poder observar una pedrera oberta a baix del penyal, devora la mar.

Vam seguir prop de la costa fins arribar a trobar dos forns de calç. No se sap per què es van construir en aquell punt; podria ser que aprofitassin les pedres de la murada talaiòtica per coure-les als forns.

Després ens vam dirigir cap a la murada talaiòtica, que tanca una zona defensiva. Els arqueòlegs encara no l’han poguda datar. En tot cas, al seu interior hi ha un pou picat a la penya, semblant als existents a Alcaidús i na Patarrà. La seva funció podria ser la de proveir d’aigua en cas d’assetjament.

Des de la murada vam travessar el barranc de Sant Domingo per enllaçar amb el Camí de Cavalls i arribar a Calescoves. Allà vam poder gaudir d’un dels llocs més rics de la prehistòria menorquina. Vam conèixer la construcció de fins a tres tipus diferents de coves destinades a enterraments durant més de mil cent anys. Mentre les visitàvem vam gaudir d’una demostració d’escalada al penyal de la zona i vam veure La Solita, caseta construïda l’any 1930 per la família Adrover.

Calescoves va ser un port natural a través del qual els vaixells que hi arribaven descarregaven oli i vi i aprofitaven per proveir-se d’aigua dolça de les fonts de la cala. Vam arribar fins as Coberxo Blanc i al seu davant vam veure cinc espais, en forma de dau, picats a la penya, a ben segur que destinats per a exvots posats pels mariners.

La visita va acabar a la Cova dels Jurats o l’Església, lloc on des del segle III aC va servir com a lloc de culte, l’únic a l’illa on es realitzaven rituals que no fossin fets en un recinte de taula. A l’esquerra de la cova, davall el penyal, s’hi conserven textos en llatí picats a la penya, explicant que entre els segles II i III dC allà cada 21 d’abril s’hi va celebrar la festa de la fundació de Roma. Després vam anar fins el Camí de Cavalls per tornar a Cala en Porter.

Centre d’Estudis Locals d’Alaior