JORNADES 2021

El camp a Menorca, passat i present

El Centre d’Estudis Locals d’Alaior prepara les XVII Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca, que enguany dedica la temàtica principal al coneixement sobre el camp a Menorca, amb la intenció de fer una anàlisi històrica i detectar quines són les propostes actuals per albirar el seu futur. Es realitzaran al Centre de Cultura Sant Diego d’Alaior els dies 5 i 6 de novembre.

Miquel Àngel Casasnovas ens parlarà de la història del camp menorquí; Piedad López exposarà la tasca de la Denominació d’Origen Formatge Maó-Menorca des de 1985; des de l’OBSAM comentaran com funciona Agroxerxa, una forma de comercialitzar la producció agrària menorquina; Miquel À. Marquès explicarà la coneixença del camp a través dels arxius històrics de Sa Granja, el Servicio de Extensión Agrària i altres entitats agràries del segle XX.

Alfons Méndez ens brindarà una anàlisi de la història de la vinya i de la producció de l’oli a l’illa; Jesús Esparza parlarà sobre el camí recorregut per Quesería Menorquina, abans El Caserío; mentre, Santiago Tadeo relatarà els 65 anys de camí fet per COINGA. Núria Llabrés ens detallarà què és la custòdia agrària, una iniciativa impulsada des del GOB.

Tolo Mercadal narrarà què és la Cooperativa del Camp, donant suport als seus socis, la xarxa de botigues Farmers&Co i les seves activitats didàctiques. Per la seva part, Jaume Andreu Galmés analitzarà el present i el futur del patrimoni arquitectònic i etnològic davant una realitat diferent del camp a les Illes Balears. Finalment, Fernando Fernández, director general d’Agricultura del Govern, oferirà una visió global de la situació actual del camp a les Illes Balears.

Com cada any, dedicarem dissabte capvespre a conèixer les darreres aportacions sobre el món de l’arqueologia menorquina. Antoni Ferrer ens presentarà un estudi comparatiu sobre les eines lítiques trobades a diversos jaciments; Alejandro Valenzuela farà públic el resultat de l’estudi bioarqueològic i la datació radiocarbònica de la Cova dels Jurats, a Calescoves.

Amàlia Pérez difondrà els resultats de la darrera campanya d’excavació de l’alqueria musulmana ubicada a Torre d’en Galmés. Tancarem el capvespre amb el resultat de la segona excavació a sa Mola (Alaior), amb la troballa de més vasos de fons alt, a partir de la qual el Museu de Menorca ha ajudat a elaborar cervesa talaiòtica, que podrem degustar-la.

Al mateix temps organitzam altres activitats, com un tast sensorial de formatges i la projecció d’imatges a càrrec de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca sobre el camp menorquí. Les dues xerrades a la biblioteca pública d’Alaior estan dedicades als llibres Temps d’emblanquinar i Estratègia Menorca 2030.

Altres activitats ho seran la realització d’un glosat i la visita al Centre Experimental de San Granja (1922-2021) i a un lloc per determinar. Qui vulgui obtenir més informació, pot seguir-nos a www.centreestudisalaior.org.

Miquel À. Marquès Sintes

Centre d’Estudis Locals d’Alaior