MÉS DE 1.000 AFECTATS ENTRE ATUR I ERTO

Podem concloure que els afectats per la situació econòmica de la pandèmia han superat les 1.000 persones treballadores a Alaior a partir de les dades d’afiliats a la seguretat social, del nombre d’aturats i dels ERTO. Afectació que ha variat per damunt i per davall de 1.000 en la successió dels mesos segons han baratat les condicions de les empreses més sensibles al covid-19. Maig, juny, juliol i agost els afectats van ser bastants més de 1.000. A partir d’octubre el traspàs de la majoria dels ERTO a una prestació extraordinària dels fixos discontinus, creada expressament enguany pel Govern, fa que no tinguem dades concretes d’aquest moment.
El nombre d’afiliats al règim de la seguretat social és un indicador que es fa servir per veure com augmenta o disminueix el nombre de persones que treballen. No tots els qui treballen estan afiliats a la seguretat social, però sí la gran majoria. Per tant, no ens indica exactament el nombre que augmenta o disminueix el total de la població que treballa, perquè també hem de tenir en compte els autònoms, però és un bon termòmetre. La diferència de població afiliada entre 2019 i 2020 correspon de moment al mes de juny amb 742 afiliats manco. La resta de mesos la xifra oscil·la majoritàriament sobre els 600 manco respecte del 2019.
La diferència màxima en el nombre d’aturats entre 2019 i 2020 de moment s’ha produït el mes de maig amb 244 aturats més. La població en ERTO màxima s’ha produït el maig i el juny, amb quasi 800 persones.
La mesura més significativa i amb més incidència respecte de tota aquesta crisi ha estat la possibilitat acordada pel govern central d’incloure els treballadors afectats en els ERTO. La resta de mesures, de la Comunitat Autònoma, del Consell i dels ajuntaments han ajudat bastant menys.