PLA DES CONVENT, EL 3r LLASTRE

PLA DES CONVENT, EL 3r LLASTRE.

Centre d’Estudis Locals.

La recuperació des Convent ha patit diferents llastres. El 1r va ser l’adquisició només parcial dels immobles privats que formen part del conjunt, tot i tenir previst des de sempre que la intervenció idònia havia de ser sobre el total. Ara els habitatges aliens es mesclen amb la part comunitària i ja escasseja la superfície necessària per a l’ús públic. I açò que no ha començat a funcionar.

El 2n, dur a terme l’obra amb un finançament escanyat, del voltant del 50 % dels pressuposts inicials. La qualitat dels acabats n’és una conseqüència, però la principal és l’ajornament de la posada en servei.

El llastre actual i 3r és un nou pla d’usos que substitueix el de 2008, que ja no serveix i sense haver inaugurat l’edifici. Sobre els dos primers llastres ja irremeiables no ens estendrem, però sobre aquest 3r que l’Ajuntament aprovarà els propers dies sí que volem fer algunes aportacions, si més no, perquè consti públicament que qualcú va advertir d’algunes coses. Per resumir.

pati des Convent

a) El 1r pla, de 2008, va ser redactat per un equip de professionals que va haver de guanyar un concurs, i que va partir d’una sèrie de requisits consensuats profundament sobre les necessitats del poble. El pla actual emana de la necessitat de legalitzar unes intervencions imposades per a un restaurant que incomplia la normativa i salvar la papereta a les tres institucions reconvertint el restaurant en un centre de gastronomia. Ha estat adjudicat directament pel Consell i s’ha redactat amb calçador. S’ha revestit de participació però les al·legacions presentades pels col·lectius han merescut poc contrastat amb allò que era la voluntat de l’Administració. En fi, la participació com a compromís, però sense fer-ne gaire cas.

b) És un pla que tracta bastant bé la part de la mostra etnogràfica, es nota la col·laboració d’experts coneixedors de la realitat menorquina.

c) És rígid, poc permeable, qualsevol canvi normal en els usos acabarà necessitant un altre pla.

d) No tracta per res dels habitatges pendents d’adquirir. Sense una PGOU que els qualifiqui d’equipament, ni un pla d’usos que ho argumenti, de moment no hi ha expropiació possible.

e) S’ocupa quasi exclusivament del centre de gastronomia i de la mostra etnogràfica. No reflexiona ni aporta res sobre l’activitat de promoció per a la cultura local, ni de l’ús pels diferents col·lectius ciutadans del poble, allò de la democratització de la cultura no compta gaire tampoc aquí ni per als de dretes ni per als d’esquerres.

f) No tracta ni fonamenta, ni defineix l’activitat d’informació turística que hauria de ser bàsica en aquest immoble. La porta d’entrada al municipi per als visitants. Calia apostar per fer-hi la 3a oficina de turisme de l’illa, que des d’aquí dinamitzàs la difusió i les oportunitats de gran part del centre de l’illa. Només l’oficina ja havia de ser un pol d’atracció. Se li reserven unes línies per anunciar que s’haurà d’adquirir més espai, i poca cosa més.

g) El pla reserva tota la 2a planta i l’altell de la 3a al centre de cultura gastronòmica, però no calibra si la intensitat de l’ús que el motiva compensarà la reserva de tanta superfície al llarg de tantes hores dels 365 dies de l’any, mentre escasseja l’espai per a moltes necessitats locals.

h) Per tal d’avalar que el centre gastronòmic funcionarà fa un panegíric de la gastronomia en què tothom podem estar d’acord, però sense sospesar el cas concret. Recomana una adjudicació directa, que afavoresqui l’ús per unes entitats, per a greuge de tantes altres. No en tenen cap culpa, però l’escassetat d’arguments les instrumentalitza fins a aquest punt ( a una sense conèixer-ne la seva opinió).

En fi, la història de servei del Convent al poble és llarga i fecunda, des de la religió, l’habitatge, la marginació, la indústria, la cultura… A pesar dels nostres polítics de tots els colors, el Convent, per ell mateix, acabarà expulsant-se de vanitats i banalitats i retornar a ser dels ciutadans humils. Haurà de passar un temps per abandonar els tres llastres, però qualque dia tornarà a estar al servei de la gent i no dels interessos dels polítics de torn. Cada un dels tres llastres ha estat creat per la mirada artificial del torn electoral, llàstima que no hagin acceptat mai la mirada natural de més enllà de les eleccions, que la ciutadania hauria aportat. Entenem que el cost d’oportunitat aixequi indignació. Teniu present que els frares haurien estat més conseqüents, entre altres coses, mai no haurien posat una cuina i un menjador ni en el 2n ni en el 3r pis.

Gràcies a tots pel suport que heu donat a la nostra entitat en aquesta reivindicació constant des de fa molts anys. Hi hem aportat quant hem pogut, ens consola pensar que ho hem fet en aquell esperit dels franciscans de ser prop de la gent senzilla, plantant-se a la jerarquia quan calia fer-ho.

(A continuació teniu el Pla d’usos nou en format PDF)

170510_pla usos _convent sant diego