PER BINICALSITX-BINIFAMÍS, MARÇ’17

ALBLAGAI-BINICALSITX-BINIFAMÍS.

La caminada de març de 2017 va començar des de l’Escola de Mestre Durán. Era el dia del canvi d’hora i alguns van arribar uns minuts tard. Per al camí de s’Alblagai vam passar per s’Estància de Rafal i  per Binicalsitx. Vam coincidir amb en Pere de Rafal per casualitat, ens va convidar a entrar per uns minuts. Allà vam tractar de la toponímia de la zona. Binicalsitx i Binifamís podrien haver sorgit de la partícula bini (el grup o llinatge de, cas) referit al grup humà que habitava aquest paratge a l’edat mitjana. Sembla ser que són d’origen mossàrab. Binicalsitx podria relacionar-se amb l’existència de forns de calç però sense cap seguretat. Binifamís sí que està documentat que es refereix al llinatge Khamîs.

Vam continuar fins a Son Mannà i d’allà cap als horts de baix del torrent. A la vora, en Rafel Quintana ens va explicar els nivells bàsics de la vegetació natural a l’entorn del torrent. Va referir-se a les espècies invasores i al mal estat general de la majoria de torrents arran de l’acció humana per utilització de pesticides, fosfats i abocaments d’aigües residuals, i per  la forma mecànica de netejar-los.

Vam continuar pel camí de l’Hort Vell de Binifamís, ja a l’altre costat del barranc. Un poc més endavant en Rafel va explicar la formació dels barrancs. Els diferents moments geològics de Menorca i com arran d’una falla est-oest es va enfonsar el migjorn menorquí fa entre 10 i 13 milions d’anys. La part submergida es va reomplir de sediments orgànics que petrificants van originar els diferents tipus de marès que, fa 6-8 milions d’anys, van emergir formant el migjorn de Menorca. Els trencs de l’aixecament van ser erosionats i excavats per l’aigua de pluja fins a donar forma als barrancs. En Rafel va afegir com es formaven les coves típiques que perforen aquesta part de l’illa.

Finalment vam tornar pel camí de Binifamís.

caminada març'17 1B

caminada març'17 2B

caminada març'17 3B