LES 5 DEMANDES CONCRETES PER AL PLA D’USOS DES CONVENT

LES 5 DEMANDES CONCRETES DEL CEL PER AL PLA D’USOS DES CONVENT

En la tertúlia “Qüestions clares abans del Pla d’usos des Convent”, de dia 21 de febrer,  S’Ull de Sol i el CEL van explicar i contrastar la seva versió dels esdeveniments recents entorn des Convent amb el públic. Bàsicament van analitzar els condicionants que poden influir en un millor rendiment comunitari de l’equipament.

Miquel Marquès per S’Ull de Sol i Anselm Barber pel CEL va tractar alternativament de:

– Dels condicionants econòmics pressupostaris. Com la reducció constant de finançament havia obligat a reduir expectatives tot i saber des del principi que els fons destinats eren insuficients.

– Dels condicionats urbanístics arran d’haver introduït uns canvis en les obres que ara obligaven a una legalització que requeria un pla d’usos nou que no hauria fet falta. El pla anterior comptava amb un consens molt general i el d’ara era font de diferències de criteri importants pel que suposava de desmuntar gran part de les previsions inicials.

– De la garantia de les entitats, la ciutadania, en els organismes que prenen les decisions, per fer  de contrapès de la visió “curtplacista” dels polítics, que s’havia esquivat fins ara.

– Dels condicionants polítics, de com les conveniències electoralistes s’estaven imposant a criteris més rigorosos tant en el contingut com en el funcionament.

– De la direcció professional única de tot el que ha de succeir allà dins per obtenir sinèrgies que facilitin l’èxit i el rendiment adient dels recursos.

– Del centre gastronòmic com a condicionant d’una tercera part de l’immoble tot i no comptar amb un plantejament conegut que ho justificàs.

– Del valor de la mostra etnogràfica que se suposava que havia de funcionar com atractiu i que ara sembla no comptar de la mateixa manera.

– De la previsió de costos de funcionament i personal que bastaria perquè la repercussió fos important per al conjunt del poble sense suposar una despesa excessiva.

A final el CEL va concloure que calia demanar concretament cinc coses:

1a) Un mínim de representants de la ciutadania en l’òrgan rector igual al de polítics, tot i respectar que la decisió final correspongui als polítics, com a garantia del llarg termini i contrapès davant l’electoralisme.

2a) Una direcció única i privada, tant de la part cultural, de les concessions i de la turística, bé sigui empresa o persona, sota l’òrgan rector.

3a) Mantenir el paper de l’etnografia i el calçat com a atractiu.

4t) Aprofitar la 2a planta no com a espai de trànsit i sense tancar, sinó incloure-la en la superfície aprofitada.

5è) Evitar un centre de cultura gastronòmica que condicioni tant si no existeix un contrast real de viabilitat i rendiment.