Alaior, comerç propi o una barriada de Maó

El passat 26 de febrer el Consell de Ciutadans va debatre sobre el comerç local. Després del debat, les conclusions primeres i vies de treball per millorar l’actual situació són:

– Els darrers mesos s’ha constatat que són més els ciutadans que expressen conèixer la diferència per a la comunitat local entre consumir a Alaior o fer-ho fora, o al menys manifesten la necessitat del compromís amb el consum local.

– Conscienciar els consumidors i ciutadans d’Alaior de l’efecte econòmic molt més beneficiós que té el consum de proximitat que el consum en grans cadenes alienes al poble. Demanar la col·laboració de comerços, centres educatius i mitjans.

– Elaborar un argumentari amb les dades clares que es pugui emprar en la conscienciació.

– Mantenir i engrandir totes les oportunitats de dinamització cultural i social que ajudin a crear ambient i vivesa urbana i afegesquin atractius per als consumidors de fora poble, tot i que no és suficient ni pot ser l’únic atès que es demostra que no ha bastat al llarg dels darrers anys.

– Impulsar l’ús de la targeta de comerços d’Alaior, que pot tenir moltes possibilitats més. Procurar que generi un poc més de retorn econòmic per als usuaris, demanant per a açò la participació de l’Ajuntament via subvenció, atesa la participació del comerç en els valors cadastrals i les recaptacions d’IBI de les quals viu l’Ajuntament.

– Emprar la targeta com a registre de punts de compromís amb el comerç local que generin punts o mèrits a l’hora d’accedir a llocs de treball en els comerços locals.

– Estendre la incidència dels mercats de nit de l’estiu més enllà de la plaça que se satura, mentre es deixen d’emprar altres espais tant per a les ofertes com per als aparcaments.

– Estudiar les fórmules perquè des dels mateixos comerços es generi més atractiu, mitjançant alguna casta de criteri fiable i compartit.

– Fer del web de l’associació una porta amb molts al·licients per accedir al comerç local: poder consultar si algun producte es troba a qualque botiga local, calendari amb programa d’actes local, propostes ciutadanes, imatges en directe de la plaça d’Alaior, etc.

– Que el comerç local lideri iniciatives comunitàries clares que enfortesquin el vincle amb els ciutadans i consumidors locals: organitzar cada trimestre una jornada de voluntariat en nom del comerç local per millorar un espai, un camí, una infraestructura del poble.

El cartell anunciador era: “Alaior, comerç propi o una barriada de Maó”. Van participar-hi ciutadans, representants de l’Associació de Comerços, Cooperativa San Crispín, la directora de Caixa Colonya i membres del Centre d’Estudis.

La reunió va acabar amb la constatació que després de 20 anys de no haver capgirat una tendència cap a la baixa, i atesa la tendència actual de concentrar l’activitat comercial en grans cadenes i Internet, és el moment de fer alguna cosa amb decisió. Per açò els reunits van decidir tornar-se a trobar més endavant per continuar el debat.