2012

Pau Salort Salort (beca IME). Històries de vida. Recerques d’història oral a Menorca.

Miquel À. Marquès Sintes. “La Guerra Civil a Alaior. Notes bibliogràfiques i els records d’en Mevis Pinxa”.

Pere Alzina Seguí. “La Guerra Civil vista pels ulls dels fillets. El cas de les llibretes escolars i la vida quotidiana”.

Jordi Pons Bosch. “La Guerra Civil a Alaior. Els tres judicis a Joan Carreras Expósito, Penys”.

Àngel Orfila Jiménez (CEL). “Estudi sobre els camins d’Alaior. Posar en valor els camins rústics”.

Isabel Martín Sintes i Virgínia Barber Mercadal. “Biosfera Resorts, marcant noves tendències per a un allotjament sostenible a Menorca”.

Pere Català Coll. “Els camins tradicionals, les arrels d’un poble”.

Sergi Marí Pons (IME). “Lucrècia. Investigació històrica per representar l’obra”.

Martí Carbonell Salom (CEL). “Estudi dels béns etnològics d’Alaior. Una iniciativa per conservar el patrimoni etnològic”.

Magdalena Salas Burguera (Museu d’Història de Manacor). “El projecte d’intervenció a dos molins fariners del municipi de Manacor (Mallorca)”.

Miquel À. Marquès Sintes (CEL). “La farinera industrial de s’Arangí. El futur incert d’un patrimoni industrial de primer ordre”.

Antoni Ferrer Rotger, Montserrat Anglada Fontestad, Magdalena Salas Burguera i Damià Ramis Bernad. “El projecte Entre Illes: Primers resultats de l’excavació al cap costaner de cala Morell”.

Elena Sintes Olives (Universitat Autònoma de Barcelona). “La població enterrada al sepulcre prehistòric de ses Arenes de Baix (Ciutadella): història d’una investigació”.

Elena Sintes Olives (Empresa Patrimoni Arqueològic i Cultural-Consell Insular de Menorca). “Els enterraments infantils de la costa de Ronda (Maó): moltes preguntes i poques respostes”.

Simón Gornés Hachero. “Recerca i difusió del llegat documental de Manuel Fernández-Miranda: excavacions arqueològiques a Torralba d’en Salort”.

Pepita Padrós i Martí (Museu de Badalona). “La gestió, recuperació i posada en valor del patrimoni arqueològic de Badalona”.