2010

Miquel Antoni Pons Carreras. Sa Sínia, una fàbrica d’assaonar pells a través del testimoni de Perico Vinent.

Miquel À. Marquès Sintes (CEL). La història de la fàbrica de calç Cales COIMECA, un exemple de patrimoni industrial a Alaior.

Salvador Carbó Sabaté (Ecomuseu dels Ports Centre Picasso, d’Horta de Sant Joan, Terra Alta de Tarragona). L’Ecomuseu dels Ports, un exemple de la recuperació del patrimoni cultural i la dinamització econòmica i cultural d’un territori.

Xavier Gomila Pons (IME). El Nomenclàtor de Toponímia de Menorca, projecte per a la recollida sistemàtica de la toponímia menorquina.

Joan Miralles Montserrat (UIB). Menorca en el Nomenclàtor de Toponímia de les Illes Balears.

Eduard Serra Cladera (Coordinadora per a la Defensa del Camí de Cavalls). La iniciativa pública per defensar el Camí de Cavalls de Menorca.

Joan Marquès Coll (Conseller d’Ordenació del Territori del CIM). El Camí de Cavalls de l’illa de Menorca. La recuperació i posada en valor d’un patrimoni etnològic de primer ordre.

Margarita Petrus Melià (Regidora de Ciutat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó). Els camins rurals de Maó, un patrimoni del nostre municipi.

Antoni Ferrer Rotger (Museu de Menorca). La mòlta dels cereals a Menorca durant l’edat del ferro, una aproximació a través de l’arqueologia experimental i l’etnoarqueologia (treball becat per l’IME).

Elena Sintes Olives (Empresa Patrimoni Arqueològic i Cultural SL). El recinte Cartaihlac de Torre d’en Galmés: estudi i revaloració d’una casa posttalaiòtica.

Xavier Aguelo Mas (Empresa Arqueolític). Resultats de la prospecció arqueològica subaquàtica del port antic de Ciutadella.

Miquela Forteza Oliver (professora del màster de patrimoni cultural de la UIB). Estratègies per a la difusió del patrimoni. A propòsit de la campanya de difusió per a la candidatura de la serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.