2008

Andreu Ramis Puig-Gros (Fundació Sa Nostra) i Antoni Ginard Bujosa (UIB). Una experiència d’estudis a escala local. Antropologia, cultura i territori.

Josep Miquel Vidal Hernandez (IME). Importància i història de l’Institut Menorquí d’Estudis a Menorca com a centre d’estudis.

Marga Sales Juaneda, Miquel Àngel Cau Ontiveros i Catalina Mas Florit. L’ocupació de Menorca durant l’antiguitat tardana: primers resultats (beca de l’IME).

Laura Piris Coll. Els inicis del moviment social per la defensa del territori a Menorca. El cas de s’Albufera des Grau. Anys 1973 a 1975.

Joan J. Gomila Portella i Domènech Enrich Mascaro. Pla director del Convent de Sant Diego. El futur cultural d’un immoble històric.
Conxa Juanola Pons. El Teatre Principal de Maó: una experiència de gestió cultural.

Catalina Sansano Costa (Eivissa). El museu d’etnografia d’Eivissa. El cas de recuperaci de patrimoni cultural i impulsar estudis d’etnologia.

Vicent Marí Serra. Treballar per a recuperar el patrimoni etnològic perdut. Una experiència de conservació dels antics oficis artesans.

Joaquim Pons Machado (Amics del Museu de Menorca). Origen i funcions de l’entitat. Treballs d’excavació a Torre d’en Galmés. Una perspectiva.

Elena Sintes Olives. Descobertes arqueològiques a la parròquia de Santa Eulàlia: arribada als orígens d’Alaior.

Miquel Àngel Limón Pons (IME). Santa Eulàlia. La recuperació del patrimoni arquitectònic a Alaior. La iniciativa cívica.

Miquel À. Marquès Sintes (CEL). Històries de conservació i destrucció del patrimoni cultural.