I8 Camí de Cavalls, Biniedrís i Casolans de Cotaines

Punt de partida i d’arribada: Comença a l’est de la urbanització de Cala en Porter, prop del camp de futbol (Camí de Cavalls) Finalitza en el Camí de Cotaines (prop del final del itinerari 3).

Distància aproximada: Camí de Cavalls 1,27 kms.; Camí de Cales Coves 2,12 kms.; Camí de Biniedrís 1,25 kms; C. Casolans de Cotaines 2,34.; TOTAL APROX. 7 kms.

Durada aproximada (a peu): 2 hores.

Paviment: 92% terra ; 8% asfalt.

Altitud màxima: 131 metres. Al final del recorregut quan s’arriba al Camí de Cotaines.

Altitud mínima: 20 metres. Dins el barranc de Calescoves en el moment que es deixa el Camí de Cavalls i es comença a pujar cap a Son Vitamina.

Desnivells importants: S’ha de tenir en compte la davallada cap a Calescoves ja que el pendent és força pronunciat. A la resta del recorregut no hi ha més desnivells acusats tot i que sí s’ha de tenir en compte que a partir de Calescoves gairebé tot és pujada.

Dificultat: Mitjana-difícil. (pel fet de ser pujada si es fa en el sentit de com s’ha descrit aquest itinerari).

Ciclabilitat: 98%. Un pocs metres en el barranc de Son Domingo i posteriorment el petit tram que hi ha per davallar cap a Calescoves, poden resultar complicats per desplaçar-se en bicicleta.

Punts negres: Perill de trànsit rodat. Sobre el croquis apareix el símbol d’exclamació dintre del triangle. S’ha de travessar la carretera de Maó – Cala en Porter en el Camí de Casolans de Cotaines. (el tram de camí que hi ha dins el T.M. de Maó rep el nom de Camí de Cotaina.

Béns etnològics: Paret seca amb acabament d’esquena d’ase, botadors, sistemes de recollida d’aigua de la teulada a la cisterna, aljubs o cisternes o pous, eres, bouers, ,safareig, talaiot de Biniedrís, talaiot de Binicalaf, Calescoves.

Descripció:

El punt de partida és devora el camp de futbol de Cala en Porter on s’inicia de nou el tram de Camí de Cavalls i podria ser la continuació del itinerari 5 que arribava fins a la platja pel Camí de Cavalls.

En el primer tram només hem d’anar seguint les fites de llenya que ens indiquen que estem anant pel Camí de Cavalls. A pocs metres d’haver començat haurem de fer un petit desnivell per la part més elevada del barranc de Son Domingo.

La davallada cap a Calescoves és força pronunciada i haurem d’anar alerta si es va en

bicicleta. En arribar a la part més baixa arribarem a un camí pista i trobarem unes indicacions de llenya del Camí de Cavalls. Cap a la nostra dreta s’arriba a la cala, recte continua el Camí de Cavalls endinsant-se de nou cap al bosc per arribar a Canutells. Girarem a la nostra esquerra i pujarem pel Camí de Calescoves.

Pujant a menys d’un quilòmetre trobarem un camí a la nostra esquerra tancat amb barrera que dóna accés al lloc de Biniadrix de Baix. A partir d’aquí el camí també és anomenat de Biniedrís i es solapa amb el de Calescoves. Passarem per devora de Biniadrix de Dalt i un poc després, però a mà dreta, podrem veure el Talaiot de Biniedrís. En bona part està cobert de vegetació i dificulta la seva localització tot i estar a peu de camí.

Arribarem a les primers cases de Son Vitamina i deixarem el camí de terra. Recte s’arriba a la carretera de Cala en Porter, a la nostra dreta tenim dues opcions més i s’ha d’agafar la segona seguint unes indicacions en posts de llenya que et guien fins a Sant Climent. A pocs metres sortirem de l’asfalt per la nostra esquerra i continuarem per un camí de terra (Camí de Biniedrís o de Binicalaf).

A menys d’un quilòmetre el camí tornarà a estar asfaltat i passarem per devora del Talaiot de Binicalaf que es caracteritza per tenir tota la façana nord coberta d’heura. A un poc més de 100 metres trobarem a la nostra esquerra un camí de terra que és per on s’ha de seguir. És el Camí de Casolans de Cotaines que dins el T.M. de Maó rep el nom de Camí de Cotaina.

A uns 600 metres haurem de travessar la carretera de Cala en Porter i continuar recte.

Passarem primer per Cotainet i finalment per la bouera de Cotaina Gran. Ens els darrer metres el camí és força estret fins que arriba al Camí de Cotaines enllaçant amb els itineraris 3, i si seguim cap a l’esquerra, amb el 5.

Camins: C61, C14, C18.