C50 Camí Vell des Migjorn

Pontet que travessa a un dels torrents que nodreix al torrent des Plans que va cap al Barranc del Rellotge.

Inici: Comença per darrera de l’església de Sant Pere Nou des del Camí Vell del Toro.

Fins: Acaba a l’hort des Bec, prop de la carretera des Migjorn Gran.

Descripció: Camí carreter que travessa tota la zona nord-oest d’Alaior (marina de Biniguarda i Es Plans d’Alaior). El darrer tram és intransitable; o bé per la vegetació o per passar per propietat privada.

Estat actual:

Tram 1: camí asfaltat (1,1km), terra (2km).

Tram 2 i Tram 3: camí de terra (1km i 0,66km respectivament).

Titularitat: Pública (camí veïnal de 2n ordre).

Durada del recorregut: 2h.